Cân Bàn Điện Tử Đếm Mẫu 60kg Jwi-700c Jadever

6,800,000  4,900,000 

Bảo hành:
Hãng:
Sai số:
Model:
Mức cân:
Kiểu
Mức cân
Độ đọc
Load cell
Khung cân
Kích thước
Chiều cao trụ
Quá tải an toàn
Bộ hiển thị
Tiêu chuẩn