Hiển thị tất cả 13 kết quả

Liên hệ

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 320g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vmc-Fhb 600g/0.01g

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Gs 322n 320g/0.01g

2,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-8%
2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân kỹ thuật 2 số lẻ KD-TBED 300g 0.01g

2,400,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân kỹ thuật 2 số lẻ KD-TBED 600g 0.01g

2,400,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

Liên hệ

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%
2,400,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

Liên hệ

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g