Hiển thị tất cả 21 kết quả

-8%
3,800,000  3,500,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-33%
30,000,000  20,000,000 

Mức cân: 210g

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-23%
3,500,000  2,700,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-15%
6,500,000  5,500,000 

Mức cân: 320g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-15%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vmc-Fhb 600g/0.01g

3,000,000  2,550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Gs 322n 320g/0.01g

2,850,000  2,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-13%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Kd-Tbed 600g/0,01g

3,000,000  2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vb302b 300g/0.01g

3,500,000  2,600,000 

Mức cân: 300g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
3,500,000  2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật 600g/0.01g Giá Rẻ

3,500,000  2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-29%
3,500,000  2,500,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Furi

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-36%
4,500,000  2,900,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
6,300,000  5,200,000 

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-27%
5,200,000  3,800,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%
3,000,000  2,650,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-31%
3,250,000  2,250,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-12%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật Kd-Tbed 300g/0,01g

2,550,000  2,250,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
4,500,000  3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-33%

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân Vàng Ds 302 300g/0.01g

4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-29%

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân Vàng Ds 602 600g/0.01g

4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 600g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g