Hiển thị 1–24 của 216 kết quả

-25%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A12e

1,600,000  1,200,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-46%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A15e

3,500,000  1,900,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-11%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A9

4,500,000  4,000,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số:

-25%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Digi28ss

4,000,000  3,000,000 

Mức cân:

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-38%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Fcd

3,200,000  2,000,000 

Mức cân:

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-20%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị T7e

2,000,000  1,600,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-6%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Xk3108a

3,200,000  3,000,000 

Mức cân:

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số:

-31%
3,500,000  2,400,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%
7,800,000  6,800,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 12Tháng

Sai số: 20g

-26%
3,500,000  2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
3,800,000  2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-22%
5,500,000  4,290,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-11%
4,500,000  4,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20g

-26%
3,500,000  2,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-36%
4,500,000  2,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-13%
4,500,000  3,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20

-13%
6,000,000  5,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua-Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
3,800,000  2,900,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-28%
5,000,000  3,590,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-29%
5,800,000  4,100,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-14%
6,800,000  5,850,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g