Showing 1–24 of 198 results

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A12 INOX

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A12E

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A15E

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A9

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị DIGI28SS

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị FCD

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị T7E

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị XK315A

Liên hệ

Mức cân:

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số:

QUẢ CÂN CHUẨN F1

Bộ Quả Cân F1

Liên hệ

Mức cân:

Hãng:

BH: 18 Tháng

Sai số:

QUẢ CÂN CHUẨN F1

Bộ Quả Cân F1 1mg-200g

Liên hệ

Mức cân:

Hãng:

BH: 18 Tháng

Sai số:

-14%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

CÂN BÀN ĐẾM SỐ LƯỢNG 60KG A15E

3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-26%
3,500,000  2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
3,800,000  2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-26%
3,500,000  2,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-22%
5,500,000  4,290,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-11%
4,500,000  4,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20g

-36%
4,500,000  2,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-11%
4,500,000  4,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20

-24%
3,800,000  2,900,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-11%
4,800,000  4,290,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-11%
4,500,000  4,000,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 50g