Hiển thị 1–24 của 210 kết quả

-46%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A15e

Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 1,900,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-11%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A9

Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 4,000,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số:

-25%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Digi28ss

Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-38%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Fcd

Original price was: 3,200,000 ₫.Current price is: 2,000,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-20%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị T7e

Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,600,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-6%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Xk3108a

Original price was: 3,200,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số:

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: CAS-KOREA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-13%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,600,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

Liên hệ

Mức cân: 100kg

Hãng: OHAUS - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-10%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,600,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20g

-9%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,650,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-9%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,650,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: DIGI - JAPAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-5%
Original price was: 3,800,000 ₫.Current price is: 3,600,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20

Liên hệ

Mức cân: 100kg

Hãng: OHAUS - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-9%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,650,000 ₫.

Mức cân: 200kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-10%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,700,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 50g

Liên hệ

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-20%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,600,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 3 Năm

Sai số: 50g

-8%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,700,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 50g

-20%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,600,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-9%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,200,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-5%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,800,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g