Hiển thị 1–24 của 210 kết quả

-46%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A15e

1,900,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-11%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A9

4,000,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số:

-25%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Digi28ss

3,000,000 

Mức cân:

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-38%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Fcd

2,000,000 

Mức cân:

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-20%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị T7e

1,600,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-6%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Xk3108a

3,000,000 

Mức cân:

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số:

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: CAS-KOREA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-13%
2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

Liên hệ

Mức cân: 100kg

Hãng: OHAUS - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-10%
3,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20g

-9%
3,650,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-9%
3,650,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: DIGI - JAPAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-5%
3,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20

Liên hệ

Mức cân: 100kg

Hãng: OHAUS - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-9%
3,650,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 50g

Liên hệ

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-20%
3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 3 Năm

Sai số: 50g

-8%
3,700,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 50g

-20%
3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-9%
3,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-5%
3,800,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g