Hiển thị tất cả 12 kết quả

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-6%
850,000  800,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-6%
900,000  850,000 

Mức cân: 3Kg

Hãng: SINKO

BH: 12 Tháng

Sai số: 0.1g

-21%
1,200,000  950,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-14%
800,000  690,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
800,000  700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
1,650,000  1,450,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 2g

-21%
700,000  550,000 

Mức cân: 10kg

Hãng: WB-B20

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
1,650,000  1,450,000 

Mức cân: 5kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g