Hiển thị tất cả 12 kết quả

-18%
1,200,000  980,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-TAIWAN

BH: 12 tháng

Sai số: 2g

-19%
1,800,000  1,450,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: QUA TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-43%
3,500,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-18%
1,200,000  990,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-20%
2,000,000  1,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn Jpt 30kg-5g JaDeVer

5,000,000  4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-11%
9,500,000  8,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TMA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-17%
10,000,000  8,300,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
1,750,000  1,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: ACS - TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-26%
2,300,000  1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 5g

-26%
2,300,000  1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g