Hiển thị tất cả 13 kết quả

-11%
1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-8%
1,200,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-TAIWAN

BH: 12 tháng

Sai số: 2g

-17%
1,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: QUA TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-30%
1,950,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-3%
1,950,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-8%
1,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-20%
1,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn Jpt 30kg-5g JaDeVer

4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-6%
8,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TMA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-17%
8,300,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-15%
1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 5g

-13%
2,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-14%
1,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: ACS - TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g