CÂN ĐIỆN TỬ ĐẾM SỐ LƯỢNG - CÂN ĐẾM MẪU 1.5KG - 150KGXEM TẤT CẢ

-9%
2,100,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
2,100,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-13%
1,750,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-13%
1,750,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
1,750,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-9%
3,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-9%
2,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

CÂN BÀN DẠNG GHẾ 60KG - 500KGXEM TẤT CẢ

-8%
2,750,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-8%
2,750,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-8%
2,750,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-12%
3,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-12%
3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-7%
4,650,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI- Japan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 30KG - 500KGXEM TẤT CẢ

Liên hệ

Mức cân: 100kg

Hãng: OHAUS - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-9%
3,650,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 10g

Liên hệ

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-7%
4,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-10%
3,600,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 100g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 3 Năm

Sai số: 10g

-5%
3,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20

CÂN ĐIỆN TỬ 2 SỐ LẺXEM TẤT CẢ

-5%
4,000,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-3%
6,300,000 

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-3%
3,900,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-8%
2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-13%
2,100,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-5%
2,850,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%
2,400,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN MÓC TREOXEM TẤT CẢ

-3%
8,700,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-17%
6,200,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-9%
10,950,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-13%
6,300,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-9%
5,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-7%
7,000,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-7%
3,800,000 

Mức cân: 500Kg

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1kg / 0,2kg

-3%
3,900,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg / 0,5kg

CÂN GIA SÚC - CÂN ĐỘNG VẬT 500KG - 3 tẤNXEM TẤT CẢ

CÂN HEO ĐIỆN TỬ 200KG - 2 TẤN

Cân Sàn Điện Tử Cân Heo 500kg AMCELLS-B19S

Liên hệ

Mức cân: 500kg

Hãng: AMCEL-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 0.5kg

CÂN HEO ĐIỆN TỬ 200KG - 2 TẤN

CÂN HEO ĐIỆN TỬ 500KG CHỐT SỐ DIGI DS167SS

Liên hệ

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: DIGI - DS 167SS - Japan

BH: 36 Tháng

Sai số: 0.5kg

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 500KG - 5 TẤNXEM TẤT CẢ

10,000,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1kg

10,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5kg

Liên hệ

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg

-5%
10,500,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1kg

-6%
8,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-11%
7,600,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-11%
7,600,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-10%
7,650,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

CÂN THÔNG DỤNG 1.5KG - 30KGXEM TẤT CẢ

-10%
1,800,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
3,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-29%
3,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-18%
4,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-9%
2,100,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

CÂN THUỶ SẢN CHỐNG NƯỚC 1.5KG - 300KGXEM TẤT CẢ

-3%
3,300,000 

Mức cân: 7,5kg/15kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g/5g

-3%
3,300,000 

Mức cân: 3kg/7,5kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g/2g

-3%
3,300,000 

Mức cân: 15kg/30kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g/10g

-3%
3,300,000 

Mức cân: 1,5kg/3kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g/1g

-5%
5,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-12%
2,600,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-3%
3,900,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Mettler Toledo- USA

BH: 24 tháng

Sai số: 5g

-5%
3,800,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: USA

BH: 18 tháng

Sai số: 2g

CÂN TÍNH GIÁ TIỀN 15KG / 30KGXEM TẤT CẢ

-3%
1,650,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-TAIWAN

BH: 12 tháng

Sai số: 5g

-6%
1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 5g

-13%
2,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-13%
1,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE - aiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-17%
1,250,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: QUA TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-3%
1,950,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-14%
1,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: ACS - TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn Jpt 30kg-5g JaDeVer

4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SUXEM TẤT CẢ

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vmc-Fhb 600g/0.01g

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân kỹ thuật 2 số lẻ KD-TBED 600g 0.01g

2,400,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân kỹ thuật 2 số lẻ KD-TBED 300g 0.01g

2,400,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Gs 322n 320g/0.01g

2,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁNXEM TẤT CẢ

-1%
7,900,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-6%
8,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TMA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn Jpt 30kg-5g JaDeVer

4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

Cân Điện Tử Cân Nhà BếpXEM TẤT CẢ

-12%
750,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
1,450,000 

Mức cân: 5kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-21%
950,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
1,450,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 2g

-6%
750,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-6%
750,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-6%
850,000 

Mức cân: 3Kg

Hãng: SINKO

BH: 12 Tháng

Sai số: 0.1g

-6%
850,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

Đối Tác

TIN TỨC MỚI NHẤT