CÁC MẪU CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ

-29%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân Điện Tử V11p 6kg

4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-29%

CÂN NGÀNH YẾN

Cân Điện Tử V11p 3kg

4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-23%
6,000,000  4,650,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-27%
3,200,000  2,350,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-27%
3,200,000  2,350,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-25%
3,200,000  2,400,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-25%
3,200,000  2,400,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-42%
3,800,000  2,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: USA

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-37%
3,500,000  2,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: HAE- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 1g

-37%
3,500,000  2,200,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: HAE- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 0.5g

-31%
3,500,000  2,400,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
3,400,000  2,800,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-30%
2,800,000  1,950,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-30%
2,800,000  1,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-14%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân Bàn Đếm Số Lượng 60kg A15e

3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-20%
3,500,000  2,800,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-29%
7,800,000  5,500,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: CAS

BH: 18 tháng

Sai số: 0.2g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 0.2g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 0.1g

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

-27%
3,200,000  2,350,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-30%
2,800,000  1,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-6%
900,000  850,000 

Mức cân: 3Kg

Hãng: SINKO

BH: 12 Tháng

Sai số: 0.1g

-20%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị T7e

2,000,000  1,600,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-11%
3,500,000  3,100,000 

Mức cân: 6000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-11%
3,500,000  3,100,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật Kd-Tbed 300g/0,01g

2,550,000  2,250,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-11%
4,500,000  4,000,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 50g

-37%
3,500,000  2,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: HAE- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 1g

-14%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân Bàn Đếm Số Lượng 60kg A15e

3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-12%
3,000,000  2,650,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%
6,600,000  4,900,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-20%
3,500,000  2,800,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-36%
5,500,000  3,500,000 

Mức cân: 200KG

Hãng: AMCEL-USA

BH: 2 Năm

Sai số: 50g

-8%
3,800,000  3,500,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn Jpt 30kg-5g

5,000,000  4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

HÃNG SẢN XUẤT

TIN TỨC