CÂN ĐIỆN TỬ ĐẾM SỐ LƯỢNG - CÂN ĐẾM MẪU 1.5KG - 150KGXEM TẤT CẢ

-9%
Original price was: 2,300,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
Original price was: 2,400,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-13%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,750,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-13%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,750,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,750,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-9%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,200,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-9%
Original price was: 2,300,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

CÂN BÀN DẠNG GHẾ 60KG - 500KGXEM TẤT CẢ

-8%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,750,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-8%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,750,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-8%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,750,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-12%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-12%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-7%
Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI- Japan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-6%
Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,700,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 30KG - 500KGXEM TẤT CẢ

Liên hệ

Mức cân: 100kg

Hãng: OHAUS - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-9%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,650,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 10g

Liên hệ

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-7%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 4,200,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-10%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,600,000 ₫.

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 100g

-10%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,700,000 ₫.

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 3 Năm

Sai số: 10g

-5%
Original price was: 3,800,000 ₫.Current price is: 3,600,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20

CÂN ĐIỆN TỬ 2 SỐ LẺXEM TẤT CẢ

-5%
Original price was: 4,200,000 ₫.Current price is: 4,000,000 ₫.

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-3%
Original price was: 6,500,000 ₫.Current price is: 6,300,000 ₫.

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-3%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,900,000 ₫.

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-8%
Original price was: 3,200,000 ₫.Current price is: 2,950,000 ₫.

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-13%
Original price was: 2,400,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-5%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,850,000 ₫.

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%
Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 2,400,000 ₫.

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN MÓC TREOXEM TẤT CẢ

-3%
Original price was: 9,000,000 ₫.Current price is: 8,700,000 ₫.

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-17%
Original price was: 7,500,000 ₫.Current price is: 6,200,000 ₫.

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-9%
Original price was: 12,000,000 ₫.Current price is: 10,950,000 ₫.

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-13%
Original price was: 7,200,000 ₫.Current price is: 6,300,000 ₫.

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-9%
Original price was: 5,500,000 ₫.Current price is: 5,000,000 ₫.

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-7%
Original price was: 7,500,000 ₫.Current price is: 7,000,000 ₫.

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-7%
Original price was: 4,100,000 ₫.Current price is: 3,800,000 ₫.

Mức cân: 500Kg

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1kg / 0,2kg

-3%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,900,000 ₫.

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg / 0,5kg

CÂN GIA SÚC - CÂN ĐỘNG VẬT 500KG - 3 tẤNXEM TẤT CẢ

CÂN HEO ĐIỆN TỬ 200KG - 2 TẤN

Cân Sàn Điện Tử Cân Heo 500kg AMCELLS-B19S

Liên hệ

Mức cân: 500kg

Hãng: AMCEL-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 0.5kg

CÂN HEO ĐIỆN TỬ 200KG - 2 TẤN

CÂN HEO ĐIỆN TỬ 500KG CHỐT SỐ DIGI DS167SS

Liên hệ

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: DIGI - DS 167SS - Japan

BH: 36 Tháng

Sai số: 0.5kg

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 500KG - 5 TẤNXEM TẤT CẢ

10,000,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1kg

10,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5kg

Liên hệ

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg

-5%
Original price was: 11,000,000 ₫.Current price is: 10,500,000 ₫.

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1kg

-6%
Original price was: 8,500,000 ₫.Current price is: 8,000,000 ₫.

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-11%
Original price was: 8,500,000 ₫.Current price is: 7,600,000 ₫.

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-11%
Original price was: 8,500,000 ₫.Current price is: 7,600,000 ₫.

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-10%
Original price was: 8,500,000 ₫.Current price is: 7,650,000 ₫.

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

CÂN THÔNG DỤNG 1.5KG - 30KGXEM TẤT CẢ

-3%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,950,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,200,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-29%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,200,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-18%
Original price was: 6,000,000 ₫.Current price is: 4,950,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-33%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-9%
Original price was: 2,300,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

CÂN THUỶ SẢN CHỐNG NƯỚC 1.5KG - 300KGXEM TẤT CẢ

-3%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 7,5kg/15kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g/5g

-3%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 3kg/7,5kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g/2g

-3%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 15kg/30kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g/10g

-3%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 1,5kg/3kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g/1g

-5%
Original price was: 5,500,000 ₫.Current price is: 5,200,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-12%
Original price was: 2,960,000 ₫.Current price is: 2,600,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-3%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,900,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Mettler Toledo- USA

BH: 24 tháng

Sai số: 5g

-5%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,800,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: USA

BH: 18 tháng

Sai số: 2g

CÂN TÍNH GIÁ TIỀN 15KG / 30KGXEM TẤT CẢ

-3%
Original price was: 1,700,000 ₫.Current price is: 1,650,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-TAIWAN

BH: 12 tháng

Sai số: 5g

-6%
Original price was: 1,800,000 ₫.Current price is: 1,700,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 5g

-13%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,600,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-13%
Original price was: 1,150,000 ₫.Current price is: 1,000,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE - aiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-17%
Original price was: 1,500,000 ₫.Current price is: 1,250,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: QUA TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-3%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,950,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-14%
Original price was: 1,750,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: ACS - TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn Jpt 30kg-5g JaDeVer

Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,500,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SUXEM TẤT CẢ

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vmc-Fhb 600g/0.01g

Original price was: 2,700,000 ₫.Current price is: 2,600,000 ₫.

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân kỹ thuật 2 số lẻ KD-TBED 600g 0.01g

Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 2,400,000 ₫.

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân kỹ thuật 2 số lẻ KD-TBED 300g 0.01g

Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 2,400,000 ₫.

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Gs 322n 320g/0.01g

Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 2,400,000 ₫.

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁNXEM TẤT CẢ

-1%
Original price was: 8,000,000 ₫.Current price is: 7,900,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-6%
Original price was: 8,500,000 ₫.Current price is: 8,000,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: TMA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn Jpt 30kg-5g JaDeVer

Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,500,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

Cân Điện Tử Cân Nhà BếpXEM TẤT CẢ

-12%
Original price was: 850,000 ₫.Current price is: 750,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
Original price was: 1,650,000 ₫.Current price is: 1,450,000 ₫.

Mức cân: 5kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-21%
Original price was: 1,200,000 ₫.Current price is: 950,000 ₫.

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
Original price was: 1,650,000 ₫.Current price is: 1,450,000 ₫.

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 2g

-6%
Original price was: 800,000 ₫.Current price is: 750,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-6%
Original price was: 800,000 ₫.Current price is: 750,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-6%
Original price was: 900,000 ₫.Current price is: 850,000 ₫.

Mức cân: 3Kg

Hãng: SINKO

BH: 12 Tháng

Sai số: 0.1g

-6%
Original price was: 900,000 ₫.Current price is: 850,000 ₫.

Mức cân: 1kg

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

Đối Tác

TIN TỨC MỚI NHẤT

Lựa Chọn Cân In Tem Mã Vach Cho Siêu Thị

Lựa chọn cân in tem mã vạch cho siêu thị và cửa hàng tiện ích =>> Xem thêm

Cân Đếm Mẫu-Cân Đếm Số Lượng Cần Lựa Chọn

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG còn được gọi là CÂN ĐẾM MẪU dùng để đếm các sản phẩm giống =>> Xem thêm

Cân Tính Tiền Siêu Thị In Tem Dán Tma 30kg Jadever

Cân tính tiền siêu thị TMA – 30kg: Là mẫu cân điện tử chuyên dùng =>> Xem thêm

MUA CÂN ĐIỆN TỬ Ở ĐÂU GIÁ RẺ NHẤT

MUA CÂN ĐIỆN TỬ Ở ĐÂU GIÁ RẺ NHẤT ? Cân điện tử được sử dụng =>> Xem thêm

SỬA CHỮA CÂN TREO ĐIỆN TỬ 3 TẤN TẠI TPHCM

SỬA CHỮA CÂN TREO ĐIỆN TỬ 3 TẤN TẬN NƠI TẠI TPHCM. Sửa chữa cân =>> Xem thêm

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Cài Đặt Cân Điện Tử HAW

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Cài Đặt Cân Điện Tử HAW Cân điện tử HAW là =>> Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng cân đếm mẫu Vibra ALC

Hướng dẫn sử dụng cân đếm Vibra ALC Cân đếm Vibra ALC  là dòng cân =>> Xem thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN THỦY SẢN CUB 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ HIỆU CHUẨN CÂN THỦY SẢN CUB          =>> Xem thêm