CÂN BÀN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP….

-44%
800,000  450,000 

Mức cân:

Hãng:

BH: 18 tháng

Sai số:

-20%
2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-29%
4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-5%
7,600,000  7,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-17%
10,000,000  8,300,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-18%
6,000,000  4,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-2%
20,500,000  20,000,000 

Mức cân: 15 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-6%
9,000,000  8,500,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-5%
7,600,000  7,200,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-3%
10,500,000  10,200,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-18%
8,500,000  7,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-15%
8,500,000  7,200,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-4%
4,500,000  4,300,000 

Mức cân: 500Kg

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1kg / 0,2kg

-4%
4,500,000  4,300,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg / 0,5kg

-3%
9,500,000  9,200,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-4%
7,500,000  7,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5Kg

-3%
10,500,000  10,200,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-56%
6,800,000  3,000,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-23%
6,000,000  4,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: DiGI 28SS - Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
4,500,000  3,400,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-19%
4,500,000  3,650,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-17%
3,800,000  3,150,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-30%
4,500,000  3,150,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-12%
5,000,000  4,400,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-9%
3,200,000  2,900,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-16%
3,800,000  3,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

-28%
5,000,000  3,590,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-13%
5,500,000  4,800,000 

Mức cân: 300g

Hãng: DIGI

BH: 24Tháng

Sai số: 50g

-12%
5,000,000  4,400,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-18%
4,500,000  3,700,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-17%
3,500,000  2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-12%
5,000,000  4,400,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-90%
39,000,000  3,750,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: AMCELL-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-3%
3,900,000  3,800,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: AMCEL-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-12%
5,000,000  4,400,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-8%
5,000,000  4,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-9%
3,200,000  2,900,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-37%
4,500,000  2,850,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-24%
6,800,000  5,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-48%
3,200,000  1,650,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 0.5g

-45%
3,200,000  1,750,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 1g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-17%
10,000,000  8,300,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-15%
1,300,000  1,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 5g

-23%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân Đếm Mẫu TPS-H6C – 6kg x 0.1g

4,500,000  3,450,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.1g

-23%
4,500,000  3,450,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

Đối Tác

TIN TỨC MỚI NHẤT