CÂN BÀN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP….

-57%
6,800,000  2,950,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-25%
6,000,000  4,500,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: DiGI 28SS - Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
4,500,000  3,400,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-18%
4,500,000  3,700,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-17%
3,800,000  3,150,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-30%
4,500,000  3,150,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-13%
5,000,000  4,350,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-11%
3,200,000  2,850,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-16%
3,800,000  3,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-34%
5,800,000  3,800,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-25%
4,800,000  3,600,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-19%
4,200,000  3,400,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-18%
4,500,000  3,700,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-36%
5,500,000  3,500,000 

Mức cân: 200KG

Hãng: AMCEL-USA

BH: 2 Năm

Sai số: 50g

-30%
4,500,000  3,150,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 12Tháng

Sai số: 50g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-19%
4,200,000  3,400,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

5,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-19%
4,200,000  3,400,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%
5,000,000  4,350,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-19%
3,500,000  2,850,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-18%
7,600,000  6,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-14%
6,800,000  5,850,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-13%
6,000,000  5,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua-Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-15%
5,500,000  4,700,000 

Mức cân: 300g

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-8%
5,000,000  4,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-30%
4,500,000  3,150,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-17%
3,800,000  3,150,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-22%
5,500,000  4,290,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

-28%
5,000,000  3,590,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-15%
5,500,000  4,700,000 

Mức cân: 300g

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-13%
5,000,000  4,350,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-18%
4,500,000  3,700,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-19%
3,500,000  2,850,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%
5,000,000  4,350,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-22%
3,200,000  2,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-23%
3,200,000  2,450,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

5,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-8%
5,000,000  4,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-11%
3,200,000  2,850,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-37%
4,500,000  2,850,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-24%
6,800,000  5,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-48%
3,200,000  1,650,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 0.5g

-45%
3,200,000  1,750,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 1g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-17%
10,000,000  8,300,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-15%
1,300,000  1,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 5g

-23%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân Đếm Mẫu TPS-H6C – 6kg x 0.1g

4,500,000  3,450,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.1g

-23%
4,500,000  3,450,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

Đối Tác

TIN TỨC MỚI NHẤT