CÁC MẪU CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ

-29%

CÂN NGÀNH YẾN

CÂN ĐIỆN TỬ V11P 6KG

4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-29%

CÂN NGÀNH YẾN

CÂN ĐIỆN TỬ V11P 3KG

4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-23%
6,000,000  4,650,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-27%
3,200,000  2,350,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-27%
3,200,000  2,350,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-25%
3,200,000  2,400,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-25%
3,200,000  2,400,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-42%
3,800,000  2,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: USA

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-37%
3,500,000  2,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: HAE- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 1g

-37%
3,500,000  2,200,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: HAE- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 0.5g

-31%
3,500,000  2,400,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
3,400,000  2,800,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-30%
2,800,000  1,950,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-30%
2,800,000  1,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-14%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

CÂN BÀN ĐẾM SỐ LƯỢNG 60KG A15E

3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-20%
3,500,000  2,800,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

Liên hệ

Mức cân: 6kg

Hãng: CAS

BH: 18 tháng

Sai số: 0.2g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 0.2g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 0.1g

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 1,5kg/3kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g/1g

-10%
10,000,000  9,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-4%
12,500,000  12,000,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1kg

-42%
3,800,000  2,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: USA

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 0.5g

-20%
3,800,000  3,050,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-18%
1,200,000  990,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-TAIWAN

BH: 12 tháng

Sai số: 2g

-33%
7,800,000  5,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-37%
3,500,000  2,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: HAE- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 1g

-26%
6,600,000  4,900,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-20%
3,800,000  3,050,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-12%
4,200,000  3,700,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-21%
700,000  550,000 

Mức cân: 10kg

Hãng: WB-B20

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-3%
10,500,000  10,200,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-22%
5,500,000  4,290,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

HÃNG SẢN XUẤT

TIN TỨC