CÂN BÀN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP….

-42%
2,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-18%
6,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-14%
5,850,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-13%
5,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua-Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-22%
4,290,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-24%
5,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-24%
2,900,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-25%
4,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 2 Năm

Sai số: 10g

-13%
3,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20

-13%
3,900,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 10g

-11%
4,000,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 50g

-11%
4,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 10g

-11%
4,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20g

-24%
3,400,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-31%
3,100,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-32%
3,750,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-36%
2,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-13%
4,199,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-26%
4,900,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-29%
4,100,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-20%
2,550,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-10%
4,500,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-42%
2,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-17%
3,500,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-26%
2,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-42%
2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 12Tháng

Sai số: 20g

-35%
3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-36%
2,900,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-28%
3,590,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-26%
2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

-16%
3,800,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: AMCEL-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-8%
4,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-3%
3,800,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: AMCEL-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-13%
4,800,000 

Mức cân: 300g

Hãng: DIGI

BH: 24Tháng

Sai số: 50g

Đối Tác

TIN TỨC MỚI NHẤT