Sản Phẩm Khuyến Mãi 20%

-36%
7,800,000  5,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-29%
6,800,000  4,800,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-25%
6,000,000  4,500,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: DiGI 28SS - Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
4,500,000  3,400,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-20%
4,500,000  3,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-20%
3,800,000  3,050,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-32%
4,500,000  3,050,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-9%
5,000,000  4,550,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 10g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.1g

-13%
3,200,000  2,800,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-20%
3,800,000  3,050,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-31%
5,800,000  4,000,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-22%
4,800,000  3,750,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-19%
4,200,000  3,400,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-20%
4,500,000  3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-36%
5,500,000  3,500,000 

Mức cân: 200KG

Hãng: AMCEL-USA

BH: 2 Năm

Sai số: 50g

-22%
4,500,000  3,500,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 12Tháng

Sai số: 50g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-19%
4,200,000  3,400,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-8%
5,000,000  4,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-19%
4,200,000  3,400,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-8%
5,000,000  4,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-20%
3,500,000  2,800,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-33%
7,500,000  5,000,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-26%
6,800,000  5,000,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-14%
7,600,000  6,500,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-14%
6,800,000  5,850,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-12%
6,000,000  5,300,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua-Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-15%
5,500,000  4,700,000 

Mức cân: 300g

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-10%
5,000,000  4,500,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

-9%
5,000,000  4,550,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 10g

-46%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A15e

3,500,000  1,900,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-31%
3,500,000  2,400,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-15%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vmc-Fhb 600g/0.01g

3,000,000  2,550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-3%
10,500,000  10,200,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-33%

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân Vàng Ds 302 300g/0.01g

4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-29%
6,800,000  4,800,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-14%
2,960,000  2,550,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g

-18%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Mini Cân Bỏ Túi Fem 200g-0.01g

550,000  450,000 

Mức cân: 200g

Hãng: FEM

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-32%
4,500,000  3,050,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-35%
5,500,000  3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-29%
4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

HÃNG SẢN XUẤT

TIN TỨC