Showing 1–24 of 28 results

-21%
700,000  550,000 

Mức cân: 10kg

Hãng: WB-B20

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-29%

CÂN NGÀNH YẾN

CÂN ĐIỆN TỬ V11P 3KG

4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-37%
3,500,000  2,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: HAE- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 1g

-37%
3,500,000  2,200,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: HAE- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 0.5g

-42%
3,800,000  2,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: USA

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-29%
4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-29%
4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: VMC

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-6%
850,000  800,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-6%
900,000  850,000 

Mức cân: 3Kg

Hãng: SINKO

BH: 12 Tháng

Sai số: 0.1g

-14%
800,000  690,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
800,000  700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
1,650,000  1,450,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 2g

-12%
1,650,000  1,450,000 

Mức cân: 5kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-29%

CÂN NGÀNH YẾN

CÂN ĐIỆN TỬ V11P 6KG

4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-20%
2,500,000  1,999,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-20%
2,500,000  1,999,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-20%
2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-25%
3,200,000  2,399,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-25%
3,200,000  2,400,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-25%
3,200,000  2,399,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-25%
3,200,000  2,399,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g