Hiển thị 1–24 của 27 kết quả

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-9%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,200,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-5%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,800,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: Jadever

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-6%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-6%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.05g

-3%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,950,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: MACUS

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-6%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.1g

-6%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-13%
Original price was: 2,400,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-3%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,950,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Macus

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-13%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,750,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-13%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,750,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-9%
Original price was: 2,300,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,750,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-9%
Original price was: 2,300,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,750,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-9%
Original price was: 2,300,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-33%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 0.5g

Liên hệ

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 0.1g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 0.2g

-13%
Original price was: 5,200,000 ₫.Current price is: 4,500,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-13%
Original price was: 5,200,000 ₫.Current price is: 4,500,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g