Hiển thị tất cả 20 kết quả

-5%
Original price was: 5,500,000 ₫.Current price is: 5,200,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-5%
Original price was: 5,500,000 ₫.Current price is: 5,200,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-4%
Original price was: 5,500,000 ₫.Current price is: 5,300,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-5%
Original price was: 5,500,000 ₫.Current price is: 5,200,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-4%
Original price was: 5,500,000 ₫.Current price is: 5,300,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-5%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,800,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: USA

BH: 18 tháng

Sai số: 2g

-3%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,900,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Mettler Toledo - USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 2g

-12%
Original price was: 2,960,000 ₫.Current price is: 2,600,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g

-3%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,900,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Mettler Toledo- USA

BH: 24 tháng

Sai số: 5g

-12%
Original price was: 2,960,000 ₫.Current price is: 2,600,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-3%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,900,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Mettler Toledo - USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 5g

-12%
Original price was: 2,960,000 ₫.Current price is: 2,600,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-3%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,900,000 ₫.

Mức cân: 7.5kg

Hãng: Mettler Toledo - USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-6%
Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,700,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-13%
Original price was: 7,500,000 ₫.Current price is: 6,500,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-13%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,600,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-3%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 1,5kg/3kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g/1g

-3%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 15kg/30kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g/10g

-3%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 3kg/7,5kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g/2g

-3%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,300,000 ₫.

Mức cân: 7,5kg/15kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g/5g