Hiển thị tất cả 24 kết quả

-29%
4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-48%
3,200,000  1,650,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 0.5g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-25%
3,200,000  2,400,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-45%
3,200,000  1,750,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 1g

-20%
2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-25%
3,200,000  2,400,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-48%
3,200,000  1,650,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 0,1g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-27%
3,200,000  2,350,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-48%
3,200,000  1,650,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 0.2g

-29%
2,800,000  2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-27%
3,200,000  2,350,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-37%
4,500,000  2,850,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-18%
6,000,000  4,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-43%
3,500,000  2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: HAE- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 0.5g

-47%
3,800,000  2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: USA

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-43%
3,500,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: HAE- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-25%
3,200,000  2,400,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g