Hiển thị tất cả 24 kết quả

-29%
3,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-48%
1,650,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 0.5g

-9%
2,100,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-11%
1,600,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: ACS - TAIWAN

BH: 18 tháng

Sai số: 0.5g

-14%
1,800,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-5%
2,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-10%
1,800,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-23%
1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 1g

-5%
2,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-15%
1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS - TAIWAN

BH: 18 tháng

Sai số: 1g

-9%
2,100,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-11%
1,600,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: ACS - TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-10%
1,800,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-48%
1,650,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 0.2g

-9%
2,100,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-11%
1,600,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: ACS - TAIWAN

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-10%
1,800,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-37%
2,850,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
3,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-18%
4,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g