Hiển thị 1–24 của 31 kết quả

-24%
2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-7%
4,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-22%
4,300,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-11%
4,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20g

-13%
2,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-13%
5,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua-Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-13%
2,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-3%
2,900,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-26%
4,300,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-14%
5,850,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-11%
4,000,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 50g

-3%
2,900,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-26%
4,900,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-18%
6,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-10%
3,800,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-17%
3,500,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-10%
4,500,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-10%
4,300,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-11%
4,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 10g

-4%
3,350,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-13%
2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-42%
2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 12Tháng

Sai số: 20g

-3%
3,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20

-9%
2,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g