Hiển thị 1–24 của 32 kết quả

-25%
6,000,000  4,500,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: DiGI 28SS - Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-16%
5,000,000  4,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-57%
6,800,000  2,950,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-23%
3,200,000  2,450,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-16%
5,000,000  4,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-34%
4,500,000  2,950,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-8%
5,000,000  4,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-30%
4,500,000  3,150,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 12Tháng

Sai số: 50g

-36%
5,500,000  3,500,000 

Mức cân: 200KG

Hãng: AMCEL-USA

BH: 2 Năm

Sai số: 50g

-18%
4,500,000  3,700,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-15%
5,500,000  4,700,000 

Mức cân: 300g

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-18%
4,500,000  3,700,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-16%
5,000,000  4,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-34%
4,500,000  2,950,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-22%
3,200,000  2,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-19%
3,500,000  2,850,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-30%
4,500,000  3,150,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-33%
4,500,000  3,000,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-19%
4,200,000  3,400,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-17%
3,800,000  3,150,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-19%
4,200,000  3,400,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-30%
4,500,000  3,150,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
4,500,000  3,400,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g