Hiển thị 1–24 của 32 kết quả

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-3%
Original price was: 4,800,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-12%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-5%
Original price was: 4,900,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-7%
Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI- Japan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-3%
Original price was: 4,800,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 200kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 250kg

Hãng: YAOHUA

BH: 36 tháng

Sai số: 50g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-5%
Original price was: 4,900,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: YAOHUA

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-5%
Original price was: 5,500,000 ₫.Current price is: 5,200,000 ₫.

Mức cân: 500kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 100g

-12%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-5%
Original price was: 3,900,000 ₫.Current price is: 3,700,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: AMCEL-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-8%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,750,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-7%
Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: DiGI 28SS - Japan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-5%
Original price was: 4,900,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: DiGI 28SS - Japan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-6%
Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,700,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: XK3108A _ USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-8%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,750,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-6%
Original price was: 5,000,000 ₫.Current price is: 4,700,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g