Hiển thị tất cả 15 kết quả

-11%
3,100,000 

Mức cân: 6000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

Liên hệ

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
2,300,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

Liên hệ

Mức cân: 3000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

Liên hệ

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 6200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-8%
2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-14%
2,750,000 

Mức cân: 600g

Hãng: Furi

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-3%
6,300,000 

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-5%
4,000,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-4%
2,400,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-5%
2,850,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-13%
2,100,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-6%
2,350,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-3%
3,900,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g