Hiển thị tất cả 17 kết quả

-11%
3,500,000  3,100,000 

Mức cân: 6000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-30%
3,500,000  2,450,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
3,500,000  2,900,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-29%
4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-11%
3,500,000  3,100,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-24%
4,500,000  3,400,000 

Mức cân: 6200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-16%
3,500,000  2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật 600g/0.01g Giá Rẻ

3,500,000  2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-29%
3,500,000  2,500,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Furi

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-36%
4,500,000  2,900,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
6,300,000  5,200,000 

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-27%
5,200,000  3,800,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%
3,000,000  2,650,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-31%
3,250,000  2,250,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-40%
3,500,000  2,100,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-16%
4,500,000  3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g