Hiển thị tất cả 9 kết quả

Liên hệ

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

Liên hệ

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

Liên hệ

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

Liên hệ

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5kg

Liên hệ

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

Liên hệ

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1kg

Liên hệ

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1kg

Liên hệ

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

Liên hệ

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg