Hiển thị tất cả 11 kết quả

-3%
3,900,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg / 0,5kg

-7%
3,800,000 

Mức cân: 500Kg

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1kg / 0,2kg

-2%
10,800,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-10%
7,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5Kg

-0%
7,990,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-9%
5,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-7%
7,000,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-9%
10,950,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-17%
6,200,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-13%
6,300,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-3%
8,700,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg