Cân Đếm Mẫu-Cân Đếm Số Lượng Cần Lựa Chọn

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG còn được gọi là CÂN ĐẾM MẪU dùng để đếm các sản phẩm giống nhau về vật liệu, kích thước, khối lượng…

  • Cân gồm 3 màn hình bao gồm: tổng khối lượng, khối lượng từng cái và số PCS
  • Đếm mẫu theo trọng lượng của từng sản phẩm, cộng dồn trọng lượng
  • Trừ bì, kết nối máy tính, máy in…giúp quản lý hàng hóa được tốt nhất
  • Tùy theo sản phẩm lớn hay nhỏ mà người dùng lựa chọn mức cân tương ứng
  • Cân đếm mẫu được sử dụng trong các công ty sản xuất hàng loạt với độ chuẩn xác cao