Hiển thị tất cả 7 kết quả

-13%
2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 50g

-5%
5,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-23%
3,100,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-7%
4,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g