Showing all 2 results

-27%
1,300,000  950,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-TAIWAN

BH: 12 tháng

Sai số: 2g

-18%
1,200,000  990,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g