Hiển thị tất cả 3 kết quả

-3%
1,650,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-TAIWAN

BH: 12 tháng

Sai số: 5g

-13%
1,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE - aiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-17%
1,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 5g