Showing all 7 results

-25%
3,200,000  2,399,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-25%
3,200,000  2,400,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-25%
3,200,000  2,399,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-25%
3,200,000  2,399,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-18%
850,000  700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-6%
850,000  800,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-20%
2,500,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g