Hiển thị tất cả 8 kết quả

-9%
3,650,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: DIGI - JAPAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-9%
3,650,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

Liên hệ

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-7%
4,650,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI- Japan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-5%
3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-8%
2,750,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g