Hiển thị tất cả 13 kết quả

-29%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,200,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-9%
Original price was: 2,300,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-14%
Original price was: 2,100,000 ₫.Current price is: 1,800,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-5%
Original price was: 2,200,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-9%
Original price was: 2,300,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-10%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,800,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-9%
Original price was: 2,300,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-10%
Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,800,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.2g

-29%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,200,000 ₫.

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-18%
Original price was: 6,000,000 ₫.Current price is: 4,950,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-33%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g