Showing all 16 results

-14%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

CÂN BÀN ĐẾM SỐ LƯỢNG 60KG A15E

3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-17%
2,400,000  2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-17%
2,400,000  2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-17%
2,400,000  2,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-17%
2,900,000  2,400,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-17%
2,900,000  2,400,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-17%
2,900,000  2,400,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

Liên hệ

Mức cân: 6kg

Hãng: CAS

BH: 18 tháng

Sai số: 0.2g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-17%
2,400,000  2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-17%
2,900,000  2,400,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g