Hiển thị tất cả 16 kết quả

-31%
3,500,000  2,400,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%
7,800,000  6,800,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-30%
2,800,000  1,950,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-30%
2,800,000  1,950,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-30%
2,800,000  1,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-31%
3,500,000  2,400,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-30%
2,800,000  1,950,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-31%
3,500,000  2,400,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-29%
3,400,000  2,400,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-29%
7,800,000  5,500,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: CAS

BH: 18 tháng

Sai số: 0.2g

-13%
5,200,000  4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g