Showing all 22 results

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-26%
3,500,000  2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
3,800,000  2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-26%
3,500,000  2,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-22%
5,500,000  4,290,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-36%
4,500,000  2,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
3,800,000  2,900,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-42%
4,500,000  2,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-11%
4,800,000  4,290,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-36%
4,500,000  2,900,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-29%
5,500,000  3,900,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-10%
4,200,000  3,790,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-23%
6,200,000  4,790,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-24%
6,600,000  4,999,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-27%
5,500,000  3,999,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-22%
3,200,000  2,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-13%
4,800,000  4,199,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-22%
6,800,000  5,300,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-14%
7,600,000  6,500,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-12%
6,000,000  5,300,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua-Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-19%
4,200,000  3,400,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g