Hiển thị tất cả 23 kết quả

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: CAS-KOREA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

Liên hệ

Mức cân: 100kg

Hãng: OHAUS - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-9%
3,650,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

Liên hệ

Mức cân: 100kg

Hãng: OHAUS - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-9%
3,650,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 50g

Liên hệ

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-8%
3,700,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 50g

-20%
3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-9%
3,650,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 10g

Liên hệ

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-7%
4,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-16%
2,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-5%
3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-7%
4,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 36 tháng

Sai số: 50g

-10%
3,600,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 100g

-4%
4,800,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 100g

-7%
4,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-8%
2,750,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g