Hiển thị tất cả 10 kết quả

-4%
3,850,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: DIGI - JAPAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

Liên hệ

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20

-3%
3,400,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-9%
2,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-3%
3,400,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-6%
3,200,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-3%
2,900,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-3%
3,400,000 

Mức cân: 250kg

Hãng: YAOHUA

BH: 36 tháng

Sai số: 50g

-5%
3,700,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: AMCEL-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-8%
2,750,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g