Hiển thị tất cả 5 kết quả

-16%
2,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-5%
3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-5%
3,700,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: AMCEL-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g