Hiển thị tất cả 12 kết quả

-13%
2,600,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-9%
3,650,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: DIGI - JAPAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-5%
3,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20

-9%
3,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-5%
3,600,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 10g

-16%
2,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-5%
3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-12%
3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: DIGI - JAPAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g