Hiển thị tất cả 5 kết quả

-5%
4,650,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-7%
4,650,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI- Japan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-9%
3,650,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36Tháng

Sai số: 20g

-6%
3,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24Tháng

Sai số: 10g