Hiển thị tất cả 11 kết quả

-10%
Original price was: 3,000,000 ₫.Current price is: 2,700,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-3%
Original price was: 4,800,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-5%
Original price was: 4,900,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-3%
Original price was: 4,800,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 200kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 tháng

Sai số: 20g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-5%
Original price was: 4,900,000 ₫.Current price is: 4,650,000 ₫.

Mức cân: 300kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-5%
Original price was: 5,500,000 ₫.Current price is: 5,200,000 ₫.

Mức cân: 500kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 100g

-14%
Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-9%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,650,000 ₫.

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36Tháng

Sai số: 20g

-6%
Original price was: 3,400,000 ₫.Current price is: 3,200,000 ₫.

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 24Tháng

Sai số: 10g