Showing all 16 results

-24%
6,800,000  5,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-33%
7,800,000  5,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-31%
7,500,000  5,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-28%
6,800,000  4,899,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-29%
6,800,000  4,800,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-26%
2,300,000  1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-20%
2,000,000  1,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-5%
8,200,000  7,800,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-13%
3,000,000  2,599,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-12%
2,960,000  2,599,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-12%
2,960,000  2,599,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g

-12%
2,960,000  2,599,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 1,5kg/3kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g/1g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 15kg/30kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g/10g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 3kg/7,5kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g/2g

-14%
3,500,000  3,000,000 

Mức cân: 7,5kg/15kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g/5g