Hiển thị tất cả 8 kết quả

-11%
3,500,000  3,100,000 

Mức cân: 6000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-30%
3,500,000  2,450,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
3,500,000  2,900,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-29%
4,500,000  3,200,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-11%
3,500,000  3,100,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-24%
4,500,000  3,400,000 

Mức cân: 6200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-29%
3,500,000  2,500,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Furi

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-40%
3,500,000  2,100,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g