Showing all 8 results

Liên hệ

Mức cân: 6000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

Liên hệ

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 1000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

Liên hệ

Mức cân: 3000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

Liên hệ

Mức cân: 300g

Hãng: Furi

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Liên hệ

Mức cân: 6200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

Liên hệ

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g