Hiển thị tất cả 6 kết quả

-25%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A12e

1,600,000  1,200,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-46%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A15e

3,500,000  1,900,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-25%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Digi28ss

4,000,000  3,000,000 

Mức cân:

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-38%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Fcd

3,200,000  2,000,000 

Mức cân:

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-20%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị T7e

2,000,000  1,600,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-6%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Xk3108a

3,200,000  3,000,000 

Mức cân:

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: