Hiển thị tất cả 5 kết quả

-46%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A15e

Original price was: 3,500,000 ₫.Current price is: 1,900,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-25%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Digi28ss

Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-38%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Fcd

Original price was: 3,200,000 ₫.Current price is: 2,000,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-20%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị T7e

Original price was: 2,000,000 ₫.Current price is: 1,600,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-6%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Xk3108a

Original price was: 3,200,000 ₫.Current price is: 3,000,000 ₫.

Mức cân:

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: