Hiển thị tất cả 5 kết quả

-46%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A15e

1,900,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-25%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Digi28ss

3,000,000 

Mức cân:

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-38%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Fcd

2,000,000 

Mức cân:

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-20%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị T7e

1,600,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-6%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Xk3108a

3,000,000 

Mức cân:

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: