Showing all 12 results

Liên hệ

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-3%
10,500,000  10,200,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-4%
7,500,000  7,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5Kg

-3%
9,500,000  9,200,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

Liên hệ

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-4%
4,500,000  4,300,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg / 0,5kg

-4%
4,500,000  4,300,000 

Mức cân: 500Kg

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1kg / 0,2kg

-3%
10,500,000  10,200,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-5%
7,600,000  7,200,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-5%
7,600,000  7,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-6%
9,000,000  8,500,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

20,500,000 

Mức cân: 15 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg