Hiển thị tất cả 11 kết quả

-3%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,900,000 ₫.

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg / 0,5kg

-7%
Original price was: 4,100,000 ₫.Current price is: 3,800,000 ₫.

Mức cân: 500Kg

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1kg / 0,2kg

-2%
Original price was: 11,000,000 ₫.Current price is: 10,800,000 ₫.

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-10%
Original price was: 8,000,000 ₫.Current price is: 7,200,000 ₫.

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5Kg

-0%
Original price was: 8,000,000 ₫.Current price is: 7,990,000 ₫.

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-9%
Original price was: 5,500,000 ₫.Current price is: 5,000,000 ₫.

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-7%
Original price was: 7,500,000 ₫.Current price is: 7,000,000 ₫.

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-9%
Original price was: 12,000,000 ₫.Current price is: 10,950,000 ₫.

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-17%
Original price was: 7,500,000 ₫.Current price is: 6,200,000 ₫.

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-13%
Original price was: 7,200,000 ₫.Current price is: 6,300,000 ₫.

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-3%
Original price was: 9,000,000 ₫.Current price is: 8,700,000 ₫.

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg