Hiển thị tất cả 6 kết quả

-9%
3,650,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: XK3108A - USA

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-5%
5,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-10%
2,700,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 36 tháng

Sai số: 20g

-5%
3,600,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua - Taiwan

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: DIGI - JAPAN

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g