Hiển thị 193–216 của 217 kết quả

-9%
10,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1kg

-4%
12,000,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1kg

-10%
9,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-15%
8,500,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg

-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn Jpt 30kg-5g JaDeVer

4,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-11%
8,500,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TMA-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-17%
8,300,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-35%
3,900,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: METLER- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-24%
5,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%
2,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-12%
2,600,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 1,5kg/3kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g/1g

-35%
3,900,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: USA

BH: 18 tháng

Sai số: 2g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 15kg/30kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g/10g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 3kg/7,5kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g/2g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 7,5kg/15kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g/5g

-17%

CÂN MINI BỎ TÚI

Cân Tiểu Ly Nb300

950,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%
1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 5g

-40%
2,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-14%
1,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: ACS - TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-26%
1,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-33%

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân Vàng Ds 302 300g/0.01g

3,000,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-29%

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân Vàng Ds 602 600g/0.01g

3,200,000 

Mức cân: 600g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-24%

CÂN PHÂN TÍCH

Gs-320a/ 320g

5,200,000 

Mức cân:

Hãng:

BH: 18 Tháng

Sai số: